Предишни награди

2011 г.
Награди 2011 г.

2009 г.
Награди 2009 г.

2008 г.
Награди 2008 г.
Медийно отразяване 2008 г.

2007 г. - няма връчени награди
2006 г. - няма връчени награди

2005 г.
Награди 2005 г.
2002 г.
Награди 2002 г.