На 13 април 2005г. бяха връчени годишните анти-награди “Големият Брат” за България

На официална церемония, проведена в в Центъра за култура и дебат “Червената къща” Програма Достъп до Информация и Интернет Общество – България връчиха годишните анти-награди “Големия Брат” за нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

Тази година, в България бяха връчени три награди в следните категории:

Държавна институция, нарушила най-сериозно правото на защита на личните данни на гражданите.

В тази категория наградата получи Министерският съвет заради проекта за промени в закона за защита на личните данни. Журито обоснова решението си с мотивите, че внесения от вицепремиера Пламен Панайотов законопроект сериозно ограничава правото на свобода на информация и дава прекалено много правомощия на т.нар. „силови“ органи да обработват свободно лични данни на гражданите.
Измененията предвиждат още:
    -отмяна на разпоредбата за предоставяне на информация за публичните фигури;
    -събирането и разпространението на информация, свързана с престъпления или дори административни нарушения ще става само от или под контрола на съответните компетентни органи;
    -дава се възможност на работодателите да събират т.нар. „чувствителни лични данни“, т.е данни, които разкриват расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, ценз в политически партии, както и лични данни отнасящи се до здравето или сексуалния живот на гражданите.

Публична личност

Главният прокурор Никола Филчев бе награден за цялостната дейност на прокуратурата, която с редица свои „акции“ през изминалата година, постави сериозна заплаха пред свободата на информация и защитата на личните данни:
1. Повдигнатото обвинение срещу журналисти от телевизия “BBC” за документалния филм „Да купиш игрите“, показващ корупция на членове на Международния олимпийски комитет;
2. Повдигнатото обвинение срещу румънския журналист Бухнич за разкритието му за нередности в граничните магазини на Дунав мост, което е направено с технически средства;
3. Заповедта на Пловдивската апелативна прокуратура да се записват личните данни на всички клиенти, както и времето на ползване на компютър в интернет клубовете в града.

Частна компания

Негативният приз бе присъден на рекламната агенция “SIA Advertising” за злоупотреба с данните на 15 хиляди кандидата за участие в играта “Big Brother.” Фирмата е използвала информация, съдържаща се във въпросниците, които кандидатите са попълнили по време на кастинга за шоуто. Тези данни по закон е трябвало да бъдат унищожени след приключване на кастинга. В последствие става ясно, че фирмата използва данните за други цели, което е в противоречие със ЗЗЛД.