Privacy International

През 1990 година, в отговор на нарастващия брой лични заплахи, повече от 100 водещи частни експерти и организации за човешките права от 40 страни се обединиха, за да сформират световна организация за защита на личните права. Privacy International е независима, неправителствена организация, чиято първостепенна задача е защита и подкрепа на личните права и неприкосновеност на отделни личности или общности. Членове на Privacy International са научни работници, адвокати, журналисти, юристи и активисти за човешките права. Техният общ интерес е да спомогнат за международното разбиране за значимостта на личните права и защитата на информацията.

Организацията Privacy International е особено активна в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия. Представители на PI работят с местни правозащитни организации в целия свят и участват в придвижването на проекти за правни реформи в над 20 страни. Целта е да се подпомогне решаване на въпроси по защита на правата на местно ниво.

Всяка година националните членове на Privacy International и свързаните с тях организации представят наградите "Големия брат". Призовете се присъждат на правителствени структури и организации от частния сектор, които имат най-голям принос в нарушаването на личните права. Досега са проведени 21 церемонии в 9 страни и са раздадени над 80 награди за някои от най-влиятелните правителствени агенции, личности и корпорации в тези страни.

С развитието на високите технологии вече повече от две десетилетия правителствата и компаниите използват силата на дигита лните технологии за събиране, обработване и разпространение на широк спектър лична информация. От края на 80-те години, когато компютърът и телекомуникационните системи започнаха все повече да се доближават, този процес се ускори.