Жури

Доц. Георги Лозанов – Председател на Съвета за електронни медии, преподавател във Факултета по журналистика в СУ
Красимир Димитров – член на Комисията за защита на личните данни
Валя Ахчиева - журналист, БНТ
Иван Димов - журналист, в-к "Труд"
Павлина Желева - журналист, в-к "Труд"
Д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ
Александър Кашъмов – адвокат, ръководител на правния екип на ПДИ
Дарина Палова - адвокат, ПДИ
Кирил Терзийски - адвокат, ПДИ
Фани Давидова – юрист, ПДИ
Димитър Ганчев – Главен секретар на Интернет общество - България